People
Member
Postdoctors
Students
Students
 

 

Name

Director

Major

Current Information

2008

Zhanjun Liu

Yugang Wang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

2009

Wanhai Liu

Xian-Tu He

Wenhua Ye

Fluid Mechnicas

Mianyang Normal University

Xiangming Xiong

Jianjun Tao

Wenhua Ye

Numerical Study of the Hydrodynamic

Instability and Transition

Postdoctor in Shenzhen University

Yanli Wang

Ruo Li

Shudao Zhang

Numerical Mathematics

Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

Liang Chen

Shiyi Chen

Fluid Mechnicas

 

Zhenhua Xia

Shiyi Chen

Fluid Mechnicas

Postdoctor in PKU

2010

Huan Wang

Xian-Tu He

Lihua Cao

Laser Plasma Interactions

 Hong Yuan Securities Co.,Ltd

Dong Wu

Xian-Tu He  

Laser Plasma Physics

Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics

Qing Jia

Xian-Tu He

Hongbo Cai

Laser Plasma Physics

Postdoctor in Princeton University

Zhenwei Wu

Kaixin Liu

Impact Dynamics

Postdoctor in PKU

Qionglin Ni

Shiyi Chen

Fluid Mechnicas

Postdoctor in PKU

2011

 

 

 

Chenzhuo Xiao

Xian-Tu He  

Laser Plasma Physics

 Hunan University

Shunhong Zhang

Qian Wang

High Energy Density Physics

 Qinghua University

Taiwu Huang

Xian-Tu He

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

China Academy Of Engineering Physics

2012

Hao Liu

Wei Kang

High Energy Density Physics

 Hunan University

Xiazi Xiao

Huiling Duan

Material radiation damage

 Zhongnan University

Yili Liubai

Shaoqiang Tang

Jun Chen

Multiscale Computational Mechanics

 Chengdu University of Technology

Xitong Zhang

Jianming Xue

Material radiation damage

Internet Company

Tianshan Zhao

Qian Wang

High Energy Density Physics

 Studying Aboard

Jiwei Li

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

Shanglin Yang

Xian-Tu He

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

 /

Yan Yang

Yipeng Shi

Compressible turbulence

Southern University of Science and Technology

Kaiqiang Pan

Xian-Tu He

Chunyang Zheng

Laser Plasma Physics

 China Academy of Engineering Physics

2013

 

 

 

Hengxin Chang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 Ruisheng (Nanjing) Science and Technology Ltd.

Qingsong Feng

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

  Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

Kedi Xiao

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 China Academy of Lauch Vehicle Technology

Zheng Xu

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

  KLA-TencChina

Jing Zhang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

  Institute of Applied Physics and

Computational Mathematics

Shen Zhang

Wei Kang

High Energy Density Physics

 National University of Defense Technology

Yaguang Guo

Qian Wang

New Material Design

  Postdoctors in PKU

Xinrong Xu

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 National University of Defense Technology

2014

Chang Gao

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Congjie Mo

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Jingxia Gong

Xian-Tu He 

Laser Plasma Physics

 

Fubin Li

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Ran Li

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Qing Wang

Xian-Tu He 

Laser Plasma Physics

 

Kedi Yin

Jianming Xue

Material Radiation Damage

 

Yuxue Zhang

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 

Chunyi Zhang

Wei Kang

Fluid Mechnicas

 

Qian Wang

Qian Wang

New Material Design

 

Jie Liu

Qian Wang

New Material Design

 

2015

Shuaishuai Ban

 Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Xing Liu

 Xian-Tu He

Wei Kang

Laser Plasma Physics

 

Tianyun Long

Xian-Tu He 

Cangtao Zhou

Laser Plasma Physics

 

Yanxia Wang

 Xian-Tu He

Chunyang Zheng

Laser Plasma Physics

 

Yuchen Yang

 Xian-Tu He

Cangtao Yang

Laser Plasma Physics

 

Yunpeng Yang

Xian-Tu He 

Bin Qiao

Laser Plasma Physics

 

Weipeng Yao

Jianming Xue

Bin Qiao

Material radiation damage

 

Naifu Peng

Yu Yang

Fluid Mechnicas

 

Shuai Zhang

Wei Kang

Fluid Mechnicas

 

Lirong Chen

Huiling Duan

Solid Mechnicas

 

Xiaoyin Li

Qian Wang

New Material Design

 

Wenyu You

Xiantu He

Laser Plasma Physics

 

2016

Zhonghai Zhao

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Conglin Zhong

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Yan Jiang

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Yue Chao

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Ruixue Bai

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Xiabing Li

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Xinxin Yan

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Xiaohan Zhang

Xian-Tu He

Wei Kang

Laser Plasma Physics

 

Rui Xie

Xian-Tu He

Laser Plasma Physics

 

Qianying Chen

Huiling Duan

Solid Mechnicas

 

Hao Wang

Jianming Xue

Material Radiation Damage

 

Zhaofan Xiao

Xueqing Yan

Particle Acceleration

 

Wenyang Zhou

Qian Wang

New Material Design

 

Yupeng Shen

Qian Wang

New Material Design

 

2017

Kexian Zhao

Qian Wang

High energy density materials (HEDM)

 

Jie Sun

Qian Wang

Calculations in materials with DFT and molecular dynamics

 

Shi Chen

Bin Qiao

Jing Chen

Strong-field atomic and molecular physics

 

Jingli Gao

Wei Kang

High energy density physics

 

Zhu Lei

Xiantu He

 Bin Qiao

laboratory astrophysics

 

Ling Li

Xiantu He

Cangtao Zhou

laser-plasma interaction

 

Lingu Liao

Xueqing Yan Jie Liu

Dynamics of atomic and molecular ionization in strong laser fields

 

Rui Song

Wei Kang

Ping Zhang

Warm dense matter

 

Jing Wang

Bin Qiao

The interaction of laser-plasma

 

Yu Xie

Bin Qiao

The Laser Plasma Interaction.

 

Zixiang Yan

Wei Kang

 High energy density physics

 

Yiwen Zhang

Yunquan Liu

Yong Wu

Molecular collision dynamics

 

Yuanzhi Zhou

Bin Qiao

Chunyang Zheng

laser plasma interaction

 

2018

Hanxiao Huang

 

 

 

Yilin Yao

 

 

 

Zhenyu Liu

 

 

 

Mingjun Jiang

 

 

 

Shaohua Xue

 

 

 

Shutong Zhang

 

 

 

Xinyang Su

 

 

 

Yupei Zhang

 

 

 

Ruicong Lv

Shulin Bai

 

 

Yiheng Shen

Qian Wang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright: Center for Applied Physics and Technology, Peking  University Room 402, Engineering Building 1, Peking University, Bejing,  100871, China

Tel: 86-10-62753944      E-mail: ganqiumei@pku.edu.cn